Жовтневий район. ДНЗ № 141
Методична робота

 

ВИСТУП НА ПЕДРАДІ

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

 

 

ПО ОЗНАЙОМЛЕННЮ З ПРИРОДОЮ

 

  

 • При доборі матеріалу з природою, потрібно враховувати принцип доступності і науковості – відомості про рослини, тварини, явища живої та неживої природи, які повинні бути зрозумілі дітям, враховуючи їх вікові можливості.

 • Наукове пізнання світу відбувається тоді, коли даються правильні уявлення і показується почуттєвий досвід дошкільників, зв’язки і причини залежності між об’єктами і явищами.

 •  При доборі матеріалу, враховується принцип енциклопедичності –добір матеріалу з галузей природознавства.

 • Краєзнавчий принцип – не обмежує вивчення природи лише місцевим матеріалом, а також з об’єктами, яких немає у даній місцевості – ознайомлюють за допомогою наочних посібників.

 Методи та форми ознайомлення дітей з природою

В процесі ознайомлення дітей з природою в дитячому садку використовують різні методи:

 •  наочні (спостереження, розгляд картин, демонстрація фільмів);

 • практичні (дослід, ігровий метод, праця);

 • елементарні (досліди);

 • словесні (розповіді вихователя, читання художніх творів, бесіди)

Найкращий результат дає спостереження.

Спостереження – це цілеспрямоване планомірне сприймання предметів та явищ, під керівництвом вихователя.

Види спостереження:

За тривалістю:

 • короткотривалі;

 • довготривалі.

 2. За формою організації дітей:

індивідуальні;

групові;

колективні.

3. За дидактичною метою:

 • первинні

 • повторні

 • заключні

Вибір методів і форм визначається змістом програми і залежить від природного оточення дошкільного закладу, місця і об’єкта спостереження. А також від віку дітей і їхнього досвіду.В групах раннього і молодшого віку особливе значення мають чутливі сприйняття дітей, тому основним методом буде спостережливість. Дидактична гра, показ картин відіграють велику роль в пізнанні дітьми природи.Враховуючи конкретність мислення і невеликий досвід у дітей середньої групи, потрібно при ознайомленні їх з природою широко використовувати наочний матеріал. Для утворення і закріплення уявлення широко використовують дидактичні ігри з природним матеріалом або їх зображення на картинках, невеликі бесіди.Ознайомлення дітей старшої і підготовчої до школи груп з природою проходить в основному шляхом спостереження на екскурсія, прогулянках, під час ігор і праці. В цих групах велике місце відводиться бесідам, розповідям вихователя з використанням картин, кінофільмів, читання художньої літератури.

Форми ознайомлення:

1. На заняттях;

2.В повсякденному житті.

Також як окремий вид використовують екскурсії.

Заняття – це основна форма організації дітей при ознайомленні з природою.

Заняття проводять в певні години по розробленому плану, згідно програми.

Заняття будують так, щоби в процесі ознайомлення з природою здійснювався розвиток пізнавальна здатність і мова дітей, виховання інтересу і любові до природи.

Головне в занятті – це засвоєння всіма дітьми програмного матеріалу.

Екскурсія – це заняття, на якому діти знайомляться з природою в звичайних умовах: в лісі, на полі, в саду, в гаю.

Щоденні прогулянки широко використовують для ознайомлення дітей всіх вікових груп з природою. Вони можуть носити характер невеликих екскурсія, під час яких вихователь проводить огляд ділянки, організує спостереження за погодою, сезонними змінами в житті рослин і природи.

Ознайомлення дітей з природою в дитячому саду вимагає постійного безпосереднього спілкування з нею. Однією із умов, яка забезпечує це, є організація в дитячому саду кутка природи. Кожна вікова група повинна мати свій куток природи. Працю і спостереження дітей за рослинами і тваринами в кутку природи організовують протягом року. Праця в кутку природи проводиться щоденно в години, відведені для праці. Діти спостерігають за рослинами і привикають до бережливого ставлення до них, оволодівають елементарними трудовими привичками, привчаються до спільної праці з дорослими, одне з одним, а потім самостійно. Організація праці дітей залежить від віку. В першій молодшій групі діти тільки спостерігають, як вихователь доглядає за рослинами, а в другій молодшій групі вони самі приймають участь в цій роботі. В середній групі всі виконують окремі доручення вихователя. В старших групах їх виконують чергові під наглядом вихователя. В підготовчій групі, крім чергових, діти ведуть індивідуальні спостереження за рослинами і тваринамиВ кожному дитячому саду є своя ділянка, на якій діти проводять більшу частину часу, особливо в теплу пору року.

Ділянка – це місце для ігор, прогулянок, занять, спостережень за рослинами і тваринами протягом всього року.На земельній ділянці діти працюють після денного сну. Організація праці залежить від виду роботи, віку дітей і пори року. Наявність на ділянці дерев, кущів, городу, квітника, плодово-ягідних посаджень має велике виховне значення. Діти разом з вихователем вирощують рослини, доглядають за ними, одержують конкретне уявлення про їх ріст і розвиток. В процесі догляду за рослинами у них виробляється уміння правильно користуватись простими знаряддями по обробці землі і догляду за рослинами, формується бережливе відношення до природи.Красиво оформлена ділянка, правильно підібрані декоративні рослини мають велике значення для естетичного та екологічного виховання.

 

 

 

 

 

ПРИСЛІВЯ ПРО ВЕСНУ

 • Весна багата водою.
 • Весна днем красна.
 • Весна — наші отець і мати: хто не посіє, не буде жати.
 • Проспиш весною — заплачеш зимою.
 • Весна красна квітками, а осінь пирогами.
 • Весна кличе в поле.
 • Весна – наша отець і мати: хто не посіє, не буде збирати.
 • У поле вирушай,  козаче, вже весна соком плаче.
 • Березень у зими кожуха купив, а на третій день продав.
 • У березні не байдикуватимеш - восени і на зиму до столу матимеш.
 • У березні сім погод на дворі: сіє, віє, крутить, зверху ллє, знизу мете.
 • Від березневих дощів земля квітне.
 • Березень невірний: то сміється, то плаче.
 • Марцеві хвилі — сім змін на день.
 • Квітневий день рік годує..
 • У квітні ластівка день починає, а соловей — кінчає.
 • Квітень – з водою, а травень – з травою.
 • Травень ліси одягає – літа в гості чекає.
 • Май-розмай дощами нагадай.
 • У травні пня вбери, то красним буде.
 • Бува погода в май: худобі їсти дай, а сам на піч тікай.
 • Коли теплий і мокрий май, то росте жито, наче гай.